Đăng Nhập
Loài chim nào có thể đứng thẳng góc lên thân cây?
A. Chim chìa vôi
B. Chim cú mèo
C. Chim gõ kiến
D. Chim sâu
Hồ nước nhân tạo lớn nhất nước ta là hồ nào?
A. Hồ Dầu Tiếng
B. Hồ Đa Nhim
C. Hồ Than Thở
D. Hồ Hòa Bình
Kinh tuyến 0 độ và vĩ tuyến 0 độ giao nhau ở châu lục nào?
A. Châu Nam Cực
B. Châu Âu
C. Châu Á
D. Châu Phi
Kinh thánh là quyển sách xuất bản đầu tiên ở đâu?
A. Châu Mỹ
B. Châu Âu
C. Châu Phi
D. Châu Á
Quốc gia nào có ngày quốc khánh trùng với tết dương lịch?
A. Cuba
B. Mông Cổ
C. Haiti
D. Canada

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: