logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Từ nào dưới đây là từ địa phương?

A. Vợ

B. Anh

C. U

D. Chị

2. Từ 'Ấy' trong phần trích 'Ấy! Sự đời lại cứ thường như vậy đấy.' thuộc từ loại nào?

A. Tình thái từ

B. Trợ từ

C. Thán từ

D. Từ nối

3. Câu 'Con chó là của cháu nó mua đấy chứ!... Nó mua về nuôi, định để đến lúc cưới vợ thì giết thịt....' thuộc hành động nói nào?

A. Trình bày

B. Điều khiển

C. Hứa hẹn

D. Hỏi

4. Giai cấp tư sản và vô sản là hai giai cấp chính của xã hội nào?

A. Chiếm hữu nô lệ

B. Nguyên thủy, phong kiến

C. Phong kiến

D. Tư bản

5. Xã hội phong kiến Pháp trước cách mạng có mấy đẳng cấp?

A. 4 đẳng cấp

B. 3 đẳng cấp

C. 2 đẳng cấp

D. Không có đẳng cấp

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: