logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Hoa Lư là kinh đô của nước ta từ thời nào?

A. Lê Hoàn

B. Lý Thái Tổ

C. Lê Thái Tổ

D. Đinh Bộ Lĩnh

2. Người anh hùng nào đã làm nên chiến công đốt cháy tàu Hy Vọng của Pháp trên sông Nhật Tảo là ai?

A. Trương Định

B. Thiện Hộ Dương

C. Thủ Khoa Huân

D. Nguyễn Trung Trực

3. Thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai?

A. Nguyễn Quang Bích

B. Phan Đình Phùng

C. Đinh Công Tráng

D. Tống Duy Tân

4. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy là ai?

A. Nguyễn Thiện Thuật

B. Hoàng Hoa Thám

C. Nguyễn Quang Bích

D. Phan Đình Phùng

Khởi nghĩa Bãi Sậy là một trong các cuộc khởi nghĩa của phong trào Cần Vương cuối thế kỷ 19 của nhân dân Việt Nam chống lại ách đô hộ của thực dân Pháp, diễn ra vào năm 1883-1892 tại Bãi Sậy thuộc huyện Văn Giang, Khoái Châu và Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên[1] dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Thiện Thuật.

5. Điền số thích hợp tiếp theo vào dãy số sau: 1, 1, 2, 6, 24, 120, ...

A. 460

B. 620

C. 720

D. 860

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: