Đăng Nhập
Đâu là tên một địa danh ở Khánh Hòa?
A. Ba Lát
B. Ba Ngôi
C. Ba Mùn
D. Ba Ngòi
Thành phố thời trang nào bên Mỹ đã đề cử tài tử Bob Hope là thị trưởng danh dự?
A. Riverside
B. Indio
C. Hemmet
D. Palm Springs
Phong trào hành động cách mạng của thanh niên Việt Nam "Ba sẵn sàng" được phát động vào năm nào?
A. 1961
B. 1962
C. 1964
D. 1965
Phát động ngày 9.8.1965 với 3 nội dung: sẵn sàng gia nhập lực lượng vũ trang đi chiến đấu; sẵn sàng khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, học tập chiến đấu; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu tổ quốc cần
Đâu là một điệu múa dân gian tiêu biểu của người Việt ở Miền Trung?
A. Bá tước
B. Bá Lộc
C. Bá thước
D. Bá trạo
Hiện tượng thiếu sắc tố ở mắt, da, lông của một số động vật có xương sống gọi là gì?
A. Bạch biến
B. Bạch lộ
C. Bạch thược
D. Bạch tạng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: