Đăng Nhập
Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa và khí hậu cận nhiệt Địa Trung hải khác nhau cơ bản là ở:
A. Biên độ nhiệt năm
B. Chế độ nhiệt
C. Chế độ mưa
D. Tổng lượng mưa cả năm
Kiểu khí hậu ôn đới hải dương và ôn đới lục địa tương đương nhau ở:
A. Nhiệt độ tháng nóng nhất
B. Biên độ nhiệt năm
C. Nhiệt độ tháng lạnh nhất
D. Tổng lượng mưa cả năm
Sông I-ê-nit-xây chảy ở miền ôn đới lạnh nên nước sông lên cao nhất là vào nào?
A. Mùa hạ
B. Mùa thu
C. Mùa xuân
D. Mùa mưa
Sông có diện tích lưu vực lớn nhất thế giới là sông nào?
A. Sông Nil
B. Sông Amazon
C. Sông I-ê-nit-xây
D. Sông Mê-công
Trong một chu kỳ tuần trăng, các kỳ triều kém xảy ra khi ở Trái Đất nhìn thấy Mặt Trăng:
A. Trăng tròn
B. Trăng lưỡi liềm
C. Trăng khuyết
D. Không trăng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: