logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa và khí hậu cận nhiệt Địa Trung hải khác nhau cơ bản là ở:

A. Biên độ nhiệt năm

B. Chế độ nhiệt

C. Chế độ mưa

D. Tổng lượng mưa cả năm

2. Kiểu khí hậu ôn đới hải dương và ôn đới lục địa tương đương nhau ở:

A. Nhiệt độ tháng nóng nhất

B. Biên độ nhiệt năm

C. Nhiệt độ tháng lạnh nhất

D. Tổng lượng mưa cả năm

3. Sông I-ê-nit-xây chảy ở miền ôn đới lạnh nên nước sông lên cao nhất là vào nào?

A. Mùa hạ

B. Mùa thu

C. Mùa xuân

D. Mùa mưa

4. Sông có diện tích lưu vực lớn nhất thế giới là sông nào?

A. Sông Nil

B. Sông Amazon

C. Sông I-ê-nit-xây

D. Sông Mê-công

5. Trong một chu kỳ tuần trăng, các kỳ triều kém xảy ra khi ở Trái Đất nhìn thấy Mặt Trăng:

A. Trăng tròn

B. Trăng lưỡi liềm

C. Trăng khuyết

D. Không trăng

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: