logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Đường sắt Bắc - Nam không đi qua tỉnh nào trong các tỉnh sau đây?

A. Thanh Hóa

B. Nghệ An

C. Nam Định

D. Sơn La

2. Đường sắt Bắc - Nam không đi qua tỉnh nào trong các tỉnh sau đây?

A. Sơn La

B. Nam Định

C. Thanh Hóa

D. Hà Nội

3. Đường sắt Bắc - Nam đi qua tỉnh nào trong các tỉnh sau đây?

A. Lai Châu

B. Sơn La

C. Hòa Bình

D. Hà Nam

4. Đường sắt Bắc - Nam không đi qua tỉnh nào trong các tỉnh sau đây?

A. Hà Nội

B. Lạng Sơn

C. Tuyên Quang

D. Bắc Giang

5. Đường sắt Bắc - Nam đi qua tỉnh nào trong các tỉnh sau đây?

A. Lạng Sơn

B. Bắc Kạn

C. Thái Nguyên

D. Cao Bằng

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: