Đăng Nhập
Đường sắt Bắc - Nam không đi qua tỉnh nào trong các tỉnh sau đây?
A. Thanh Hóa
B. Nghệ An
C. Nam Định
D. Sơn La
Đường sắt Bắc - Nam không đi qua tỉnh nào trong các tỉnh sau đây?
A. Sơn La
B. Nam Định
C. Thanh Hóa
D. Hà Nội
Đường sắt Bắc - Nam đi qua tỉnh nào trong các tỉnh sau đây?
A. Lai Châu
B. Sơn La
C. Hòa Bình
D. Hà Nam
Đường sắt Bắc - Nam không đi qua tỉnh nào trong các tỉnh sau đây?
A. Hà Nội
B. Lạng Sơn
C. Tuyên Quang
D. Bắc Giang
Đường sắt Bắc - Nam đi qua tỉnh nào trong các tỉnh sau đây?
A. Lạng Sơn
B. Bắc Kạn
C. Thái Nguyên
D. Cao Bằng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: