Đăng Nhập
Độ PH trong dịch vị do dạ dày người tiết ra khoảng bao nhiêu?
A. 1-2
B. 2-3
C. 3-4
D. 4-5
PH 1-2 là môi trường axit rât mạnh trong dạ dày để phân giải thức ăn protit.
Anh hùng N'Trang lơng là người dân tộc nào?
A. Êđê
B. Gia rai
C. M'nông
D. Chăm
N’Trang Lơng là người con ưu tú của dân tộc M’nông,đã tập hợp các dân tộc Tây Nguyên đoàn kết, cùng khởi nghĩa chống thực dân Pháp kéo dài 24 năm, từ năm 1912 đến 1936, làm nên những chiến thắng vang dội, giải phóng nhiều vùng đất rộng lớn trên Tây Nguyên khỏi ách thống trị của thực dân Pháp. Ông hy sinh ngày 25-5-1935
Đâu là tên một vở vũ kịch nổi tiếng của Pyotr llyich Tchaikovsky?
A. Hồ uyên ương
B. Hồ thiên nga
C. Hồ chim công
D. Hồ chim xanh
"Thỏ và rùa", "Con cáo và chùm nho", "Đẽo cày giữa đường" là những tác phẩm thuộc thể loại gì?
A. Truyện ngắn
B. Truyện ngụ ngôn
C. Tiểu thuyết
D. Truyện thơ
Từ nào sau đây là tên một loại xương trên cơ thể người?
A. Quai guốc
B. Quai dép
C. Quai xanh
D. Quai mũ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: