Đăng Nhập
"Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau" là câu trong bài hát nào của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn?
A. Hạ Trắng
B. Diễm Xưa
C. Gọi Nắng
D. Ướt Mi
Trảo Nha là một bút danh khác của nhà thơ nào sau đây?
A. Tế Hanh
B. Hàn Mặc Tử
C. Xuân Diệu
D. Tản Đà
Xuân Diệu tên thật là Ngô Xuân Diệu, còn có bút danh là Trảo Nha, quê quán làng Trảo Nha, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Bút danh Trảo Nha là lấy theo quê quán của ông.
Từ nào sau đây viết đúng chính tả?
A. Trôm chỉa
B. Chôm trỉa
C. Chôm chỉa
D. Trôm trỉa
Nhà toán học Poát-xông là người nước nào?
A. Ý
B. Đức
C. Anh
D. Pháp
Cây phong lan sống bám trên thân cây gỗ là kiểu quan hệ gì?
A. cộng sinh
B. hội sinh
C. kí sinh
D. hợp tác

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: