Đăng Nhập
Nhà văn Hemingway đoạt giải Nobel với tác phẩm nào?
A. Ông già và biển cả
B. Ông lão đánh cá và con cá vàng
C. Đàn Ông không có đàn bà
D. Mặt trời vẫn mọc
Loại hình sân khấu cải lương có nguồn gốc ở miền nào?
A. Bắc bộ
B. Trung bộ
C. Trung trung bộ
D. Nam bộ
Giơi tính của cá sấu được xác định bằng gì?
A. Nhiễm sắc thể
B. Nhiệt độ
C. Gen
D. Thời tiết
Quốc gia có diện tích lớn nhất trong các phương án sau:
A. Hàn Quốc
B. Nhật
C. Ấn Độ
D. Canada
Con ngươi của mèo thu nhỏ nhất vào lúc nào?
A. Lúc nắng sớm
B. Lúc nắng vừa
C. Lúc nắng chói
D. Lúc nắng tắt

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122222
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: