logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Vận tốc âm thanh trong không khí ở điều kiện bình thường khoảng bao nhiêu?

A. 200m/s

B. 230m/s

C. 340m/s

D. 450m/s

2. Ánh sáng hồng ngoại có bước ngắn hơn hay dài hơn ánh sáng trắng?

A. Dài hơn

B. Ngắn hơn

C. Bằng nhau

D. Tùy theo nhiệt độ

3. Vị trí địa lý Việt nam nằm trong khoảng vĩ tuyến nào?

A. 8-24 vĩ độ bắc

B. 8-12vị độ bắc

C. 6-12 vĩ độ bắc

D. 10-12 vĩ độ bắc

4. Khu vực rộng lớn tại Bắc Mỹ mà Pháp bán cho Mỹ năm 1803 là nơi nào?

A. Texas

B. Califonia

C. Louisiana Purchase

D. Florida

5. Người châu Âu nào tới Trung Quốc vào thế kỷ 12 và sau đó xuất bản cuốn sách về chuyến đi của mình?

A. Peter Tore

B. Philip Ter

C. Columbo

D. Macro Polo

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: