Đăng Nhập
Hành tinh mang tên Jupiter - vị thần khỏe nhất trong thần thoại Hy Lạp?
A. Mộc tinh
B. Hỏa tinh
C. Thủy tinh
D. Thổ tinh
Bốn loại cá trong bài thơ "Đoàn thuyền đánh cá" của Huy Cận là: Chim, Thu, Nhụ, .... ?
A. Nóc
B. Hồi
C. Heo
D. Đé
Danh hiệu thủ đô văn hóa của châu Âu 1999 được trao cho thành phố nào?
A. Vaima
B. London
C. Paris
D. Bern
Thế vận hội Olympic hiện đại đầu tiên được tổ chức năm 1896 ở đâu?
A. Cairo - Ai cập
B. NewYork - Mỹ
C. London - Anh
D. Athen - Hy Lạp
Người La Mã cổ đại viết số 2000 như thế nào?
A. LL
B. DD
C. CC
D. MM
M là 1000

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: