Đăng Nhập
Thành phố nào có hải cảng nào sầm uất nhất thế giới?
A. London
B. Thượng Hải
C. Trân Châu Cảng
D. New York
Núi lữa hoạt động lớn nhất thế giới nằm ở đâu?
A. Indonesia
B. Nhật Bản
C. Chile
D. Hawai
Nhiệt độ cao nhất thế giới được ghi nhận ở đâu trên thế giới?
A. Thung lũng California
B. Sa mạc Sahara
C. Sa mạc Libya
D. Sa mạc Gobi
Sa mạc nào lớn nhất thế giới?
A. Sa mạc Gobi
B. Sa mạc Sahara
C. Sa mạc Great Victoria
D. Sa mạc Great Sandy
Loại đá được hình thành từ xác động vật?
A. Đá catket
B. Đá trầm tích
C. Đá magma
D. Đá vôi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: