logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Người sáng lập ra giải nobel là ai?

A. Albert Einstein

B. Alfred B. Nobel

C. Isaac Newton

D. D. I. Mendeleev

2. Cha đẻ của máy vi tính là ai?

A. Bill Gates

B. Trương Trọng Thi

C. Edsger Wybe Dijkstra

D. Alan Mathison Turing

3. Tàu hỏa hơi nước ra đời vào năm nào?

A. 1980

B. 1845

C. 1875

D. 1825

4. Tháp Eiffel cao bao nhiêu mét?

A. 100 mét

B. 200 mét

C. 300 mét

D. 400 mét

5. Tháp Eiffel được ra đời và hoàn tất vào năm nào?

A. 1887 - 1889

B. 1888 - 1889

C. 1887 - 1890

D. 1887 - 1891

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: