Đăng Nhập
Tính đến năm 2014 ai là thủ tướng nước Anh hiện nay?
A. David Cameron
B. Gordon Brown
C. Tony Blair
D. John Major
Thủ tướng Anh hiện nay, David Cameron, được bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2010.
Văn bản dặn lại trước khi chết những việc người sau cần làm gọi là gì?
A. Di sản
B. Di chúc
C. Di truyền
D. Di vật
Toà án Công lý Quốc tế hiện tại đặt ở đâu?
A. Anh
B. Pháp
C. Thụy Sỹ
D. Hà Lan
"Haiku" là loại thơ độc đáo của Nhật Bản thường có bao nhiêu câu trong một bài thơ?
A. 3 câu
B. 5 câu
C. 7 câu
D. 9 câu
Thể thơ Haiku của Nhật Bản có nhiều nhất bao nhiêu từ?
A. 16 từ
B. 17 từ
C. 36 từ
D. 81 từ
5-7-5 âm tiết

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122406
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: