Đăng Nhập
Marie Curie là người đã đoạt 02 giải Nobel thuộc 02 lĩnh vực nào?
A. Toán học
B. Hóa học, vật lý
C. Toán học, hóa học
D. Vật lý
Đơn vị sinh thái nào bao gồm cả các yếu tố vô sinh?
A. Hệ sinh thái
B. Quần thể
C. Cá thể
D. Cộng sinh
Cuộc cách mạng trắng diễn ra ở đất nước nào?
A. Ấn Độ
B. Anh
C. Pháp
D. Mỹ
Cuộc khủng hoảng tiền tệ Châu Á xảy ra vào năm nào?
A. 1986
B. 1991
C. 1997
D. 1998
Ông già Bến Ngự là ai?
A. Bác Hồ
B. Phan Đình Phùng
C. Phan Chu Trinh
D. Phan Bội Châu

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122391
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: