Đăng Nhập
Chí tuyến có vĩ độ bao nhiêu ?
A. 19,5
B. 20,5
C. 21,5
D. 22,5
Khi bị thua trong cuộc chiến tranh thuốc phiện Trung Quốc phải nhường vùng đất nào cho nước Anh 155 năm?
A. Đài Loan
B. Hồng Kông
C. Thượng Hải
D. Quảng Châu
Những vị nữ tướng: Lê Chân, Vũ thị Nương là nữ tướng của cuộc khởi nghĩa nào?
A. Yên Thế
B. Lam Sơn
C. Hai Bà Trưng
D. Bà Triệu
Biểu tượng giải thưởng của liên hoan phim Canner là gì?
A. Bông Sen Vàng
B. Mâm Sôi Vàng
C. Cành Cọ Vàng
D. Cành Cau Vàng
Thập Đạo Tướng quân là ai?
A. Trần Hưng Đạo
B. Lê Hoàn
C. Nguyễn Sơn
D. Trần Quốc Tuấn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: