Đăng Nhập
Nhà soạn nhạc thiên tài Mozart là người nước nào?
A. Romani
B. Tiệp Khắc
C. Ba Lan
D. Áo
Mandalay là cố đô của đất nước châu Á nào?
A. Bhutan
B. Nepal
C. Sri Lanka
D. Myanmar
Người châu Âu đầu tiên thám hiểm sông Mekong là người nước nào?
A. Tây Ban Nha
B. Bồ Đào Nha
C. Pháp
D. Hà Lan
Quốc hội khóa mấy là quốc hội ngắn nhất nước ta, chỉ có 1 năm?
A. Khóa II
B. Khóa III
C. Khóa IV
D. Khóa V
Thành cổ Trà Kiệu của người Chămpa hiện nay nằm ở tỉnh nào?
A. Quảng Nam
B. Quảng Ngãi
C. Bình Thuận
D. Ninh Thuận

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122389
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: