Đăng Nhập
Từ nào khác các từ còn lại?
A. Hoa đào
B. Hoa thị
C. Hoa quỳnh
D. Hoa mai
Ký hiệu giới tính nam trong sinh học (mũi tên và cái khiêng) là lấy kí hiệu của sao nào trong hệ mặt trời?
A. Sao Kim
B. Sao Hỏa
C. Sao Thủy
D. Sao Mộc
Loại chứng từ của chủ hàng lập cho khách hàng gọi là:
A. Hóa trị
B. Hóa giải
C. Hóa đơn
D. Hóa giá
Bản vẽ ghi lại hình dáng, kích thước, kết quả xây dựng và sai lệch của bộ phận xây dựng so với thiết kế gọi là:
A. Bản vẽ thi công
B. Bản vẽ sau cùng
C. Bản vẽ hiện trường
D. Bản vẽ hoàn công
Tùy theo tính chất đất người ta chia hoang mạc ra làm mấy loại?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Hoang mạc đất sét, hoang mạc cát, hoang mạc dất muối, hoang mạc đồi núi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: