Đăng Nhập
Nhân vật nữ chính trong tác phẩm “Mùa lạc” của Nguyễn Khải?
A. Đào
B. Hồng
C. Thắm
D. Lan
Tác phẩm “Rừng xà nu” của ai?
A. Thạch Lam
B. Tô Hoài
C. Nguyễn Trung Thành
D. Chế Lan Viên
L‎ý Công Uẩn lên ngôi đặt niên hiệu nước là gì?
A. Văn Lang
B. Âu Lạc
C. Đại Việt
D. Đại Cồ Việt
Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ nhất(1258) do ai lãnh đạo?
A. Trần Thủ Độ
B. Trần Thái Tông
C. Lý Chiêu Hoàng
D. Trần Quang Khải
Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên lần thứ hai vào năm nào?
A. 1285
B. 1500
C. 1600
D. 1700
Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 2 hay Kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 2 (cách gọi ở Việt Nam) là cuộc chiến tranh giữa Đại Nguyên và Đại Việt diễn ra trên lãnh thổ Đại Việt kéo dài khoảng 4 tháng từ cuối tháng Chạp năm Giáp Thân đến cuối tháng Tư năm Ất Dậu (cuối tháng 1 đến cuối tháng 5 năm 1285 dương lịch). Cuộc chiến tranh lần này cách cuộc chiến giữa hai nước[1] lần thứ nhất khoảng 27 năm.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122389
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: