Đăng Nhập
Tỉnh nào có nhà thờ gỗ nổi tiếng trên 100 tuổi?
A. Kon Tum
B. Gia Lai
C. Dak Lak
D. Dak Nông
Đèo Mang Yang thuộc địa phận tỉnh nào?
A. Đak Lak
B. Gia Lai
C. Khánh Hòa
D. Phú Yên
Sông Đăk Bla thuộc địa phận tỉnh nào
A. Kon Tum
B. Gia Lai
C. Quảng Nam
D. Dak Nông
sông Đắk Bla lại theo hướng Tây Trường Sơn, lẻ loi một mình, trượt dài 100km, từ địa phận huyện Kon Plong ở phía Tây tỉnh Kon Tum về thị xã, rồi lượn lờ sang hướng Tây - Tây Nam hợp với con sông Krông Pô Kô từ hướng bắc đổ xuống thành con sông lớn Sê San
Đâu là hiện tượng thời tiết?
A. Nộm
B. Nồm
C. Nôm
D. Nốm
Các lỗ trong tổ ong có hình gì?
A. Tam giác
B. Tứ giác
C. Ngũ giác
D. Lục giác

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: