Đăng Nhập




Ai là tác giả của bộ sử Đại Việt Sử Ký Toàn Thư?
A. Lê Văn Hưu
B. Phan Phu Tiên
C. Ngô Thị Nhậm
D. Ngô Sĩ Liên
Đại Việt sử ký toàn thư bắt đầu được Ngô Sĩ Liên, một vị sử quan làm việc trong Sử quán dưới thời vua Lê Thánh Tông, biên soạn dựa trên sự chỉnh lý và bổ sung hai bộ quốc sử Việt Nam trước đó cùng mang tên Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu và Phan Phu Tiên. Hoàn thành vào niên hiệu Hồng Đức thứ 10 (1479), bộ sử mới gồm 15 quyển, ghi lại lịch sử Việt Nam từ một thời điểm huyền thoại là năm 2879 TCN đến năm 1427 khi nhà Hậu Lê được thành lập và mang tên Đại Việt sử ký toàn thư[2].
Trong 7 kỳ quan thế giới, kỳ quan nào có giá trị trong thực tiễn sử dụng cao nhất?
A. Hải đăng Alexandria
B. Kim tự tháp
C. Vườn treo Babylon
D. Lăng mộ Mausolus
Tia Laser là một dạng gì trong các dạng sau?
A. Ánh sáng khuếch đại
B. Tia lửa điện
C. Âm thanh bị nén
D. Khí heli bị cháy
Kênh đào Suez là con kênh nối liền Địa Trung Hải với biển nào?
A. Hồng Hải
B. Hắc hải
C. Biển Caxpi
D. Bắc Băng Dương
Kim loại nào sau đây không bao giờ được tìm thấy ở dạng tự do trong thiên nhiên?
A. Vàng
B. Bạch kim
C. Bạc
D. Nhôm

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: