logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Trong Word, muốn tách 1 ô thành nhiều ô trong bảng, ta chọn:

A. Table - Cells

B. Table - Merge Cells

C. Tools - Split Cells

D. Table - Splip Cells

2. Trong Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + S là gì?

A. Xóa tập tin

B. Chèn kí hiệu đặc biệt

C. Lưu văn bản vào đĩa

D. Tạo tập tin mới

3. Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta chọn lệnh nào?

A. View - Exit

B. Edit - Exit

C. Window - Exit

D. File - Exit

4. Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tắt đánh dấu chọn khối văn bản, ta thực hiện thao tác nào?

A. Bám phím Enter

B. Bấm phím cách

C. Bấm phím mũi tên

D. Bấm phím tab

5. Trên màn hình Word, tại thanh có chứa các hình ảnh: tờ giây trắng, đĩa vi tính, máy in,... được gọi là gì?

A. Thanh Format

B. Thanh Toolbar

C. Thanh Drawin

D. Thanh Status

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: