Đăng Nhập
Báo "Sự Thật" là tiền thân của tờ báo nào?
A. Thanh niên
B. Tuổi trẻ
C. Lao động
D. Nhân dân
Ai là tác giả: "Rặng Trâm Bầu", "Qua bến đò Quan", "Khi Thành phố lên đèn",...?
A. An Trung
B. Thái Cơ
C. Nguyễn Tý
D. Phan Huỳnh Điểu
Trong truyện Thạch Sanh công chúa Quỳnh Nga bị con gì bắt đi?
A. Đại bàng
B. Diều hâu
C. Trăn tinh
D. Thuồng luồng
"NBA" là tên viết tắc giải bóng rổ nhà nghề của nước nào?
A. Anh
B. Mỹ
C. Pháp
D. Đức
National Basketball Association, hay viết tắt là NBA, là giải bóng rổ nhà nghề dành cho nam tại Bắc Mỹ. Giải bao gồm 30 câu lạc bộ thành viên, trong đó có 29 câu lạc bộ của Mỹ và một câu lạc bộ của Canada.
Thắng cảnh nào được vua Minh Mạng phong là "Diệu ứng chiêu thần"?
A. Hang Sửng Sốt
B. Động Phong Nha
C. Động Hương Tích
D. Hang Đầu Gỗ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: