logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Phần đất liền của nước ta kéo dài theo chiều bắc nam tới 1650km tương đương khoảng:

A. 14 độ vĩ tuyến

B. 15 độ vĩ tuyến

C. 16 độ vĩ tuyến

D. 17 độ vĩ tuyến

2. Vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam rộng hơn phần diện tích đất liền là:

A. 2 lần

B. 3 lần

C. 4 lần

D. 5 lần

3. Toạ độ xa nhất trên biển Đông của nước ta ở 6050 độ B - 117020 độ Đ, thuộc:

A. Côn Đảo

B. QĐ Hoàng Sa

C. QĐ Trường Sa

D. Đảo Phú Quốc

4. Vịnh biển đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới là:

A. Vịnh Hạ Long

B. Vịnh Nha Trang

C. Vịnh Văn Phong

D. Vịnh Cam Ranh

5. Chế độ thuỷ triều của vịnh Bắc Bộ thuộc loại gì?

A. Nhật triều không đều

B. Bán nhật triều điều

C. Nhật triều đều

D. Bán nhật triều đều

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: