Đăng Nhập
Theo luật ngủ hành thì "Kim sinh ..." gì?
A. Mộc
B. Thủy
C. Hỏa
D. Thổ
Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang không tham gia diễn xuất bộ phim nào sau đây?
A. Nổi gió
B. Chị tư Hậu
C. Em bé Hà Nội
D. Vĩ tuyến 17 ngày và đêm
Sông Ka Long chảy qua tỉnh nào sau đây?
A. Quảng Ninh
B. Quảng Bình
C. Quảng Nam
D. Quảng Ngải
Bộ phim "Trên từng cây số" được chiếu ở nước ta vào những năm 70-80 của thế kỷ trước do nước nào sản xuất?
A. Tiếp Khắc(củ)
B. Bun-ga-ri
C. Hung-ga-ri
D. Liên xô(củ)
Theo âm lịch ngày chính hội của đền Mẫu Âu Cơ ở huyện Hạ Hòa(Phú Thọ) là ngày nào?
A. Mùng 7 tháng Giêng
B. Ngày 12 tháng Ba
C. Ngày 13 tháng Tám
D. Ngày 25 tháng Chạp

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: