Đăng Nhập
Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh Đồng Nai?
A. Bình Phước
B. Lâm Đồng
C. Bình Thuận
D. Ninh Thuận
Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh Bình Thuận?
A. Ninh Thuận
B. Bình Phước
C. Lâm Đồng
D. Bà Rịa - Vũng Tàu
Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh Bình Phước?
A. Bình Dương
B. Tây Ninh
C. Lâm Đồng
D. Bà Rịa - Vũng Tàu
Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh Bình Dương?
A. Bình Phước
B. Tây Ninh
C. Bà Rịa - Vũng Tàu
D. Đồng Nai
Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?
A. Bình Thuận
B. Đồng Nai
C. Bình Dương
D. Tp. Hồ Chí Minh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122391
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: