Đăng Nhập
Loại sợi tổng hợp đầu tiên trên thế giới tên là gì?
A. Nhựa
B. Nilon
C. Polime
D. Cáp
Việt Nam gia nhập hội đồng tương trợ kinh tế các nước XHCN (SEV) vào năm nào
A. 29.6.1971
B. 29.6.1978
C. 29.6.1981
D. 29.6.1983
Bề rộng của băng từ được chia làm mấy rãnh ghi?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Trong môn bóng rổ, khi vận động viên ném rổ ở khoảng cách 6,25m sẽ được bao nhiêu điểm?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Eo biển mangielăng nằm ở đâu?
A. Nam Phi
B. Nam Mỹ
C. Nam Cực
D. Bắc Cực

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122369
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: