Đăng Nhập
Đâu là tên một trong hai quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki vào năm 1945?
A. Big Man
B. Kill Man
C. Little Man
D. Fat Boy
Ngày 6 tháng 8 năm 1945, quả bom nguyên tử thứ nhất mang tên "Little Boy" đã được thả xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Sau đó 3 hôm, ngày 9 tháng 8 năm 1945, quả bom thứ hai mang tên "Fat Man" đã phát nổ trên bầu trời thành phố Nagasaki.
Các đồng vị có số khối khác nhau là do khác nhau về:
A. Số proton
B. Số nơtron
C. Số electrn
D. Số hiệu nguyên tử
Nguyên tử khối có đơn vị?
A. g
B. Kg
C. u
D. g/mol
Trong nguyên tử, phân lớp d có tối đa bao nhiêu electron?
A. 2
B. 6
C. 10
D. 14
Các nguyên tử khí hiếm (trừ He) có số electron ở lớp ngoài cùng là:
A. 1, 2, 3
B. 4
C. 3, 6, 7
D. 8

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: