logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Cầu thủ ghi bàn đầu tiên trong lịch sử World Cup là ai?

A. Norman

B. Pelé

C. Lucien Loran

D. Iriarte

2. Lucien Loran là cầu thủ ghi bàn đầu tiên trong lịch sử World Cup, ông là là người nước nào?

A. Uruguay

B. Argentina

C. Pháp

D. Brazil

3. Trước World Cup 2010, cầu thủ nào trẻ nhất trong lịch sử World Cup?

A. Pele

B. Norman

C. Maradona

D. Ronaldo

4. Norman (Bắc Ailen) là cầu thủ trẻ nhất lịch sử World Cup, lúc đó ông bao nhiêu tuổi?

A. 15 tuổi

B. 16 tuổi

C. 17 tuổi

D. 18 tuổi

5. Norman (Bắc Ailen) là cầu thủ trẻ nhất lịch sử World Cup, lúc đó ông tham dự World Cup nàm nào?

A. Uruguay 1930

B. Espana 1982

C. Mexico 1986

D. France 1998

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: