Đăng Nhập
Đâu là tên của một phép toán?
A. Giao thoa
B. Giao hợp
C. Giao hoán
D. Giao thừa
một phép tính R được coi là giao hoán nếu đổi thứ tự tính thì kết quả vẫn không thay đổi.
Đâu là một phép tu từ?
A. Ví dụ
B. Hoán dụ
C. Dụ dỗ
D. Tỷ dụ
Nhà văn nào là người đã chửi nhân vật Tào Tháo trong truyện Tam Quốc Chí?
A. Nguyễn Tuân
B. Nam Cao
C. Vũ Trọng Phụng
D. Kim Lân
Hồ Trọng Hiếu là tên thật của nhà thơ nào?
A. Tú Xương
B. Tú Mỡ
C. Tản Đà
D. Hàn Mặc Tử
Bộ Phim "gió qua miền tối sáng" do ai làm đạo diễn?
A. Nguyễn Khải Hưng
B. Phạm Thanh Phong
C. Nguyễn Mạnh Tuấn
D. Đỗ Đức Thành

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122191
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: