Đăng Nhập
Tác giả của truyện "Truyền Kì Mạn Lục" là ai?
A. Nguyễn Du
B. Nguyễn Trãi
C. Nguyễn Bỉnh Khiêm
D. Nguyễn Dữ
Tác phẩm gồm 20 truyện, viết bằng chữ Hán, theo thể loại tản văn (văn xuôi), xen lẫn biền văn (văn có đối) và thơ ca, cuối mỗi truyện có lời bình của tác giả hoặc của một người có cùng quan điểm của tác giả. Hầu hết các truyện xảy ra ở đời Lý, đời Trần, đời Hồ hoặc đời Lê sơ từ Nghệ An trở ra Bắc.
Trong số các kim loại Cu, Al, Fe, Ag, kim loại nào dẫn điện tốt nhất?
A. Cu
B. Al
C. Fe
D. Ag
Đơn vị thông tin nhỏ nhất là gì?
A. Gam
B. Bit
C. Carat
D. Kilogam
Trong hệ soạn thảo Microsoft. Muốn ghi tài liêu vào máy ta phải sử dụng tổ hợp phím nào?
A. Ctrl +S
B. Ctrl + Alt + S
C. Ctr + Shift + S
D. Alt + S
Châm cứu là dùng cây kim đâm vào nơi nào trên cơ thể người?
A. Da
B. Tay
C. Chân
D. Huyệt đạo

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122222
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: