Đăng Nhập
Tác dụng nào sau đây không phải là tác dụng của ánh sáng?
A. Tác dụng nhiệt
B. Tác dụng quang điện
C. Tác dụng sinh lí
D. Tác dụng từ
Khi nhìn thấy vật màu xanh lục thì có ánh sáng màu nào đi từ vật đến mắt ta?
A. Màu đỏ
B. Màu lam
C. Màu xanh lục
D. Màu trắng
Vật màu đỏ tán xạ tốt ánh sáng màu gì?
A. Đỏ
B. Trắng
C. Xanh
D. Vàng
Trộn ánh sáng màu đỏ với ánh sáng màu lam thì được ánh sáng màu gì?
A. Vàng
B. Lục
C. Da cam
D. Màu nón chuối
Có thể tạo ra 'ánh sáng màu đen' bằng cách nào?
A. Trộn đỏ, vàng, cam
B. Trộn màu lam và tím
C. Trộn màu đỏ và trắng
D. Không thể trộn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122389
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: