Đăng Nhập




Khi cài đặt Window, mã cài đặt sau đây còn thiếu những kí tự gì: K2KP2-BDBGV-KP686-D8T7X-....?
A. HMDQ8
B. HDNQ8
C. HDMQ8
D. DHMQ8
Trong các nước giáp với nước ta, biên giới với nước nào ngắn nhất?
A. Lào
B. Trung Quốc
C. Thái Lan
D. Campuchia
Trong các loại quả sau đây, quả nào khác với các quả còn lại?
A. Cam
B. Bưởi
C. Mướp
D. Chanh
Trong các loại sau đây, loại nào không được gọi là quả?
A. Bầu
B. Bí
C. Cà rốt
D. Bưởi
Trong các loại trái sau đây, trái nào khác với các trái còn lại?
A. Trái cam
B. Trái quýt
C. Trái bưởi
D. Trái banh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: