Đăng Nhập
Khi ta nói vàng 18K thì nó tương đương với hàm lượng vàng trong mẫu xấp xỉ bằng bao nhiêu %?
A. 82%
B. 70%
C. 75%
D. 80%
Khi ta nói vàng 24K thì nó tương đương với hàm lượng vàng trong mẫu xấp xỉ bằng bao nhiêu %?
A. 75%
B. 80%
C. 90%
D. 99%
Giáo sư "Trần Đức Thảo" hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực nào?
A. Sử học
B. Hóa học
C. Vật lý
D. Triết học
Trần Đức Thảo sinh tại làng Song Tháp, Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh,26/9/1917Năm 1936, ông được nhận học bổng sang Paris, Pháp để thi vào trường Đại học Sư phạm Paris. Ông tốt nghiệp thạc sĩ triết học hạng nhất tại Pháp lúc mới 26 tuổi (1942).
Với các câu thơ: "Tôi bước đi - không thấy phố - không thấy nhà- Chỉ thấy mưa sa- trên màu cờ đỏ" bị qui tội chống phá, bôi đen chế độ của nhà thơ nào?
A. Cao Xuân Huy
B. Trần Dần
C. Thụy An
D. Nguyễn Hữu Đang
Trong bài Nhất định thắng của Trần Dần, miêu tả hoàn cảnh đời sống miền Bắc xã hội chủ nghĩa trong những ngày đầu đất nước chia cắt, tác giả bài thơ bị qui kết chống phá, "bôi đen" chế độ,[1] với những câu thơ nổi tiếng:
Phong trào Nhân Văn – Giai Phẩm là phong trào được cho là có xu hướng chính trị, đòi tự do dân chủ của một số văn nghệ sĩ và trí thức Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được khởi xướng từ năm nào?
A. 1955
B. 1956
C. 1957
D. 1958
Phong trào Nhân Văn – Giai Phẩm là phong trào được cho là có xu hướng chính trị, đòi tự do dân chủ của một số văn nghệ sĩ và trí thức Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khởi xướng đầu năm 1955 và bị chính thức dập tắt vào tháng 6 năm 1958.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: