Đăng Nhập
Tên gọi nào sau đây không không phải là tên của vị thuốc cam thảo?
A. Linh Thảo
B. Lộ Thảo
C. Linh Thông
D. Lương qua
Ai đã từ chối nhận giải thưởng Nobel Hòa bình vào năm 1973
A. Lê Đức Thọ
B. Henry Kissinger
C. Lưu Hiểu Ba
D. Mẹ Teresa
Lê Đức Thọ (10 tháng 10 năm 1911 – 13 tháng 10 năm 1990) từng được trao tặng giải Nobel Hòa bình cùng Henry Kissinger vào năm 1973 nhưng ông đã từ chối với lý do hòa bình chưa thực sự lập lại trên đất nước Việt Nam. Đó là giải Nobel duy nhất dành cho người Việt cho đến nay.
Chức thừa tướng Trung Hoa được bãi bỏ từ triều đại nào?
A. Tống
B. Nguyên
C. Minh
D. Thanh
Trong bảng chữ cái Tiếng Việt có bao nhiêu từ ghép?
A. 8
B. 9
C. 10
D. 12
CH GH GI KH NG NGH NH PH TH TR
Cầu Mỹ Thuận nối liền hai tỉnh nào?
A. Tiền Giang,Vĩnh Long
B. Vĩnh Long,Cần Thơ
C. Cần Thơ,Bến Tre
D. Tiền Giang,Đồng Tháp

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122266
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: