logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Việt Nam có bao nhiêu di sản văn hóa được UNESCO công nhận?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

2. Nữ hoàng Anh Elizabeth II kết hôn với Hoàng thân Phillips năm 1947 hiện tại có bao nhiêu người con?

A. 2

B. 4

C. 5

D. 8

3. Vào ngày 6/2/2012, Nữ hoàng Anh Elizabeth II sẽ kỷ niệm mấy năm kể từ khi lên ngôi?

A. 40 năm

B. 50 năm

C. 60 năm

D. 70 năm

4. Bộ Giáo dục được thành lập ngay từ khi Chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân đồng bào ngày 2/9/1945. Ai là bộ trưởng bộ giáo dục đầu tiên của nước ta?

A. Đặng Thai Mai

B. Vũ Đình Hoè

C. Nguyễn Thị Bình

D. Nguyễn Văn Huyên

5. Trong bộ xương người có bao nhiêu đốt sống cổ?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: