Đăng Nhập
Trên quốc huy của đất nước Nhật Bản có hình biểu tượng nào sau đây?
A. Hoa cúc
B. Núi Phú Sĩ
C. Hoa anh đào
D. Kiến katana
Trên quốc huy của đất nước Nhật Bản có hình hoa cúc bao nhiêu cánh?
A. 5 cánh
B. 12 cánh
C. 16 cánh
D. 36 cánh
Hà Nội không có phố nào sau đây?
A. Hàng Đào
B. Hàng Khay
C. Hàng Cơm
D. Hàng Bút
Người ta không thể đựng được nước bằng vật dụng nào sau đây?
A. Ca
B. Bát
C. Cốc
D. Rổ
Trong các loại xương sau đây xương nào nhỏ nhất?
A. Xương sống
B. Xương đòn
C. Xương cẳng chân
D. Xương tai

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: